ПолiтДумка

ПОЛ╡ТИКИ М╡СЯЦЯ UA-C-5

Июль 13
02:39 2001

Такий результат проведеного 31 березня — 2 квЁтня Центром полЁтичного аналЁзу та консультування опитування експертЁв — полЁтологЁв, фахЁвцЁв неурядових дослЁдницьких органЁзацЁй, журналЁстЁв. Як Ё минулого мЁсяця, опитуваних просили оцЁнити модальнЁсть виступЁв та дЁй полЁтикЁв — позитивну чи негативну. 23 експерта назвали 22 прЁзвища полЁтикЁв у позитивному рейтингу (при цьому враховувалися нейтральнЁ чи суперечливЁ, з вЁдзначенням позитивних Ё негативних моментЁв, оцЁнки). При цьому 13 полЁтикЁв названЁ по одному разу. У негативному рейтингу також названЁ 22 прЁзвища (13 — по одному разу).

ДЁяльнЁсть деяких полЁтикЁв рЁзними експертами оцЁнювалася протилежним чином. ОскЁльки всього названо 32 полЁтика, те це означа╨, що 12 Ёз них оцЁнювалися позитивно й негативно. НайбЁльш суперечливЁ фЁгури березня — Л.Кучма, В.Медведчук, Ю.Тимошенко. Вони найбЁльше часто згадувалися як у позитивному, так Ё в негативному контекстах.

Другий мЁсяць поспЁль лЁдерство в позитивному рейтингу утриму╨ Ю.Тимошенко: 11 разЁв вона названа в ньому, при чому 8 разЁв — першою. Перебуваючи у в’язницЁ, стверджу╨ один з експертЁв, вона нЁчого не здатна робити, але на не© «працюють» ЁншЁ. РЁшення суддЁ Печерського суду М.Замковенка до ©© дуже стЁйкого в уявленнЁ спостерЁгачЁв та ЁнтерпретаторЁв полЁтичного процесу образу борця з корупцЁ╨ю в ПЕК при╨днало уявлення про жертву переслЁдувань Ёз боку Генерально© прокуратури. Разом Ёз тим, ©© рЁзкЁ заяви щодо долЁ нинЁшнього полЁтичного режиму, зробленЁ в коридорах приватно© лЁкарнЁ, викликали в експертЁв й негативнЁ реакцЁ©.

У порЁвняннЁ з лютим, у березнЁ В.Ющенко повернув собЁ симпатЁ© експертЁв. Одинадцять Ёз них говорили про нього в позитивному чи в нейтральному тонЁ, Ё лише один — у негативному.

ЛЁдером негативного рейтингу визнаний Л.Кучма. У березнЁ мЁсяцЁ, незважаючи на двотижневу вЁдпустку, Президент Укра©ни був активний, неодноразово виступав Ёз промовами, зустрЁчався з полЁтичними лЁдерами Ёнших кра©н, приймав кадровЁ рЁшення, вЁдвЁдував регЁони кра©ни та мобЁлЁзовував сво©х пЁдлеглих. ВЁн узагалЁ згадувався частЁше за Ёнших — 16 разЁв. Однак, бЁльшЁсть експертЁв не переконанЁ в конструктивностЁ його полЁтично© дЁяльностЁ в березнЁ. Один з експертЁв сформулював це так: «Роботи — багато, змЁн — нЁяких». Одержавши 13 негативних оцЁнок вЁд експертЁв (при трьох позитивних), вЁн очолю╨ негативний рейтинг.

У списку лЁдерЁв негативного рейтингу вже два представники Генерально© прокуратури. Сам Генеральний прокурор М.Потебенько в березнЁ намагався не привертати увагу до сво╨© особи (3 згадування, що менше, нЁж у лютому). НайбЁльш скандальнЁ доручення виконував його заступник М.ОбЁход. На думку експертЁв вЁн й «оскандалився» — 5 негативних оцЁнок.

Поза увагою експертЁв не залишилася й полЁтична активнЁсть вЁце-спЁкера В.Медведчука: у березнЁ вЁн вЁдкрито загрожував уряду Ё настЁльки ж вЁдкрито, через деякий час, обЁцяв йому пЁдтримку у ВерховнЁй РадЁ. У результатЁ 6 негативних згадувань при двох позитивних Ё тверде друге мЁсце в негативному рейтингу.

Позитивний Ёндекс резонансностЁ виступЁв та практичних дЁй полЁтикЁв у березнЁ 2001 року* (╡ндекси визначалися тЁльки щодо тих, кого згадували не менше двох експертЁв).

Запитання до експертЁв: «НазвЁть не бЁльше трьох полЁтикЁв (народних депутатЁв, членЁв Уряду, державних службовцЁв, суспЁльних дЁячЁв, лЁдерЁв партЁй), чи© виступи та практичнЁ дЁ© у березнЁ мали позитивний суспЁльний резонанс,позитивно вплинули на перебЁг суспЁльно-полЁтичних подЁй. У цьому смислЁ, кого б Ёз них Ви визнали полЁтиком мЁсяця?».

ПолЁтики

╡ндекс

ЮлЁя Тимошенко

0.41

ВЁктор Ющенко (прем’╨р-мЁнЁстр)

0.34

Тарас ЧорновЁл (народний депутат Укра©ни)

0.13

Володимир ФЁленко (народний депутат Укра©ни)

0.10

Микола Замковенко (суддя)

0.08

ЛеонЁд Кучма (Президент Укра©ни)

0.08

Олександр Турчинов (народний депутат Укра©ни)

0.08

ВЁктор Медведчук (вЁце-спЁкер)

0.04

Микола Томенко (директор ╡нституту полЁтики)

0.04

* Позитивний Ёндекс резонансностЁ виступЁв чи практичних дЁй полЁтикЁв ╨ часткою вЁд дЁлення суми позитивних або нейтральних оцЁнок, якЁ дали полЁтиковЁ експерти, на загальну кЁлькЁсть експертЁв, якЁ брали участь в опитуваннЁ. Тому полЁтиковЁ, чи© виступи чи дЁ© мали позитивний суспЁльний резонанс, припису╨ться 1, а тим, кого згадували поряд Ёз ним, 0.5. Тобто максимальне значення Ёндексу може бути 1 (усЁ експерти одностайнЁ у визначеннЁ полЁтика мЁсяця). Чим ближче значення до 1, тим частЁше згадувався полЁтик Ё тим частЁше називали його полЁтиком мЁсяця.

Негативний Ёндекс резонансностЁ виступЁв та практичних дЁй полЁтикЁв у березнЁ 2001 року* (╡ндекси визначалися тЁльки щодо тих, кого згадували не менше двох експертЁв).

Запитання до експертЁв: «НазвЁть не бЁльше трьох полЁтикЁв (народних депутатЁв, членЁв Уряду, державних службовцЁв, суспЁльних дЁячЁв, лЁдерЁв партЁй), чи© виступи та практичнЁ дЁ© у березнЁ мали негативний суспЁльний резонанс, негативно вплинули на перебЁг суспЁльно-полЁтичних подЁй. У цьому смислЁ, кого б Ёз них Ви визнали полЁтиком мЁсяця?».

ПолЁтики

╡ндекс

ЛеонЁд Кучма (Президент Укра©ни)

— 0.50

ВЁктор Медведчук (вЁце-спЁкер)

— 0.23

Микола ОбЁход (заст. Генерального прокурора)

— 0.15

╙вген Марчук (секретар РНБО)

— 0.13

ЮрЁй Кравченко (екс-мЁнЁстр внутрЁшнЁх справ)

— 0.08

ЮлЁя Тимошенко

— 0.08

Михайло Потебенько (Генеральний прокурор)

— 0.06

АндрЁй ШкЁль (УНА-УНСО)

— 0.06

АнатолЁй Зленко (мЁнЁстр закордонних справ)

— 0.04

* Негативний Ёндекс резонансностЁ виступЁв чи практичних дЁй полЁтикЁв ╨ часткою вЁд дЁлення суми негативних оцЁнок, якЁ дали полЁтиковЁ експерти, на загальну кЁлькЁсть експертЁв, якЁ брали участь в опитуваннЁ. Тому полЁтиковЁ, чи© виступи чи дЁ© мали негативний суспЁльний резонанс, припису╨ться -1, а тим, кого згадували поряд Ёз ним, -0.5. Тобто максимальне значення Ёндексу може бути -1 (усЁ експерти одностайнЁ у визначеннЁ полЁтика мЁсяця). Чим ближче значення до -1, тим частЁше згадувався полЁтик Ё тим частЁше називали його полЁтиком мЁсяця.

УсЁ названЁ експертами полЁтики березня:

М.Азаров

О.Мороз*

О.Волков

М.ОбЁход

Д.ВидрЁн

М.Потебенько*

С.Головатий*

╙.Сверстюк

Л.Гонгадзе*

П.Симоненко

Л.Грач

Т.Стецькив

В.Долганов

Л.Танюк

М.Замковенко

С.ТигЁпко*

А.КЁнах

Ю.Тимошенко*

Ю.Костенко

М.Томенко

Ю.Кравченко

О.Турчинов*

Л.Кучма*

ФЁларет

О.Лавринович

В.ФЁленко*

Ю.Луценко

Т.ЧорновЁл*

В.Медведчук*

А.ШкЁль

╡.МЁтюков

В.Ющенко*

* ПолЁтики, яких експерти називали й у лютому

Share

Статьи по теме

Последние новости

Рынок электромобилей в Украине «просел» на 20% в феврале

Читать всю статью

Мы в соцсетях

Наши партнеры

Polysad.com - Комнатные цветы и растения, садовые цветы и названия.
CZM.ua - Клиника лечения наркозависимости - ЦЗМ Украина.
Alt-center.com - Наркологическая клиника "Альт-центр".